Det som ellers er litt rart og bekymringsfullt er at mens det tidligere bare gjaldt en to-tre mapper, gjelder det nå nesten alle rawfilene på en vel 3/4 full 1TB disk. 3.) Dine korrupte filer for LR er antagelig lagret fra kameraet med komprimering. Har erfart problemer med Nikons komprimering og Adobe produkter, selvom det er en lossless komprimering. Sjekk instilling for lagring av NEF i kameramenyen. Andre tilfelle med en lignenede feilmelding har vært når jeg skiftet scratch disk og hadde glemt å gi den rettigheter til bruker.

  • I dialogboksen for import av kontakter fra XS Office til Outlook finnes det egne valg for import av fotografier og firmalogoer.
  • Det vises en feilkode, men den angir bare at prosessen er stoppet.
  • Ved kjøring mot SQL eller Oracle så må det settes opp tilleggsopplysninger under opplysningene om .
  • Den eksterne setup-en er kun nødvendig hvis mapperen skal eksponeres eksternt .

Denne er mulig å oppdatere, men oppdatering må kjøpes av Navigraph . Etter den er lastet ned, installer til valgfri plassering og hent airways.txt for å legge den i Euroscope/Datafiles. Her tar vi et eksempel på en avgang der vi sitter ENOS_CTR med ENGM_APP som underliggende ATC. Etter noen strakser kommer neste vindu der jeg må bekrefte at jeg har lest en advarsel i tilfelle programmet er installert fra før. Dersom du har styringen over e-posten angitt kan du altså klikke på TILBAKESTILL PASSORD. Vi for vår del må nok klikke på “Har du ikke lenger tilgang til disse?”.

Klikk på ønsket firma i søkeresultatet for å angi at avtalene skal knyttes til dette. Du kan eksportere dine kalenderoppføringer fra Outlook til XS Office. Det finnes ingen begrensninger for hvor mange kalenderoppføringer du kan overføre i én operasjon. Du kan selv velge om du vil opprette de valgte oppføringene som avtaler, møter eller samtaler i XS Office. Klikk på ønsket sak i søkeresultatet for å angi at meldingene skal knyttes til denne. Du kan også dobbeltklikke på en oppføring i søkeresultatet for å åpne et vindu med detaljinformasjon om den valgte saken.

Kommunikasjon Mot Andre Programmer

Emnet gir en praktisk erfaring i et større systemutviklingsprosjekt, i en gruppe på fire – fem studenter over to semestre. Prosjektet bruker SCRUM, og anvender UML og et sammensatt teknisk utviklingsmiljø. Emnet gir en innføring i prosjektarbeid med iterativ utvikling og grunnleggende webdesign.

Visual Studio har innebygd et bibliotek med standard Windows klasser med medlemsfunksjoner. Disse to valgene henger sterkt sammen, så denne beslutningsfasen ble viktig. Alle RF-kritiske komponenter untatt antenna, krystall og avkoplingskondensatorer er integrert i brikken. Testsettet ATAVRRZ200 fra Atmel har vært utgangspunktet for vår USB sniffer. Lage firmware som setter opp radiomottageren som Last ned den manglende filen en lyttestasjon og videresender all trådløs trafikk over USB til PCen. Et kretskort skal produseres som inneholder nødvendig hardware for å lytte til trådløs trafikk.

Flere Bruker Wis Skole Samtidig

Forklare prinsippet bak bruk av metadata i ulike filtyper. Pensum er forelesningsmaterialet og nødvendige hjelpemidler for å gjennomføre øvingsopplegget.